JMÉNO
HESLO

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁSMUKY

Filozofie MŠ aneb O co v programu školy usilujeme

Mateřská škola je zapojena do projektu: Šablony pro MŠ Zásmuky. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.

Mateřská škola je zapojena do projektu: Šablony pro MŠ Zásmuky. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002633 je spolufinancován Evropskou unií.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJIŠŤUJE VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VE SPOLUPRÁCI S RODINOU, SNAŽÍ SE O VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉHO, PODNĚTNÉHO A OPTIMISTICKÉHO PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY DĚTI.

NAŠÍM CÍLEM JE PŘEDEVŠÍM VÝCHOVA SAMOSTATNÉ BYTOSTI DÍTĚTE SE ZDRAVÝM SEBEVĚDOMÍM, KTERÉ JE PŘIPRAVENO NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

MIMO JINÉ SE VE SVÉM PROGRAMU ZAMĚŘUJEME NA ROZVOJ ZDRAVÍ A POHYBU, NA VYTVÁŘENÍ KLADNÉHO VZTAHU K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. PODPORUJEME NEUSTÁLÝ ROZVOJ POZITIVNÍCH KAMARÁDSKÝCH VZTAHŮ VE TŘÍDÁCH I MEZI TŘÍDAMI  PRO ZACHOVÁNÍ POCITU SPOKOJENOSTI A BEZPEČÍ V CELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Mateřská škola byla během léta 2015 nově zrekonstruována, došlo k výměně všech oken a vstupních dveří, zateplení střechy a obvodových stěn, fasáda dostala novou veselou barvu. 

Školku jsme pojmenovali "VESELÉ SLUNÍČKO" a třídy v ní jsou  BERUŠKY, VČELIČKY, MOTÝLCI.


Charakteristika MŠ

  • Mateřská škola Zásmuky byla postavena a uvedena do provozu v roce 1983. Budova je jednopatrová, mateřská škola sídlí v přízemí budovy se svými dvěma třídami a jednu třídu má umístěnou v 1. patře, má  samostatný  vchod. V budově sídlí  také  základní umělecká škola a školní družina při základní škole.
  • Nachází se v klidné části města Zásmuky a je obklopena velkou zahradou, od srpna 2015 je nově zateplena, má nová okna a dveře, barevnou fasádu. Budova je obklopena velkou zahradou. Vnitřní prostory mateřské školy jsou velké, slunné, v přízemních prostorách bezbariérové.
  • Provoz mateřské školy je celodenní, tj. pondělí - pátek od 6:30 - do 16:30 h. Zajišťuje ho šest pedagogických pracovnic (ředitelka a učitelky), odborně kvalifikovaných, spolu s asistentkou pedagoga, a tři pracovnice provozní (školnice, uklízečka, kuchařka).
  • Stravování je zajištěno 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Součástí mateřské školy je školní výdejna, jídlo je zde pouze vydáváno. Poskytovatelem stravování je Základní škola Zásmuky. V průběhu celého dne je zajištěn aktivní pitný režim, děti mají možnost pít vodu se sirupem bez umělých sladidel nebo vodu neochucenou.   
  • Mateřská škola je školou trojtřídní, přijímá děti zpravidla od 3 do 6 let věku (nejdříve však pro děti od 2 let), podle potřeb přijímá děti i se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Hygienická kapacita školy je 83 dětí. Dvě třídy se naplňují maximálně do počtu 28 dětí, jedna třída do počtu 27 dětí, svým vybavením odpovídají hygienickým i bezpečnostním požadavkům dle platných předpisů. V současné době je kapacita mateřské školy zcela naplněna.
  • Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou vhodné pro skupinové, individuální a společné aktivity, na estetice prostředí se podílejí učitelky a děti svými výtvarnými pracemi. Každá třída má tři herny s hracími koutky, stolky a židličkami, prostorem pro pohyb a odpočinek dětí, šatnu a sociální zařízení. Ve třídách jsou vytvořeny také chovatelské koutky, kde se staráme o drobné živočichy - křečky a šneky.
  • K budově přísluší prostorná zahrada, kde jsou umístěny dřevěné herní prvky - např. vahadlové houpačky, pružinová houpadla, lezící sestava Jupiter, prohazovadlo a lezítko Vodník, balanční žebřík, dřevěné kladinky, skluzavka, fotbalové brány, pískoviště, domeček a prostorný dřevěný altán vybavený dětskými dřevěnými stolky s lavičkami. Na zahradě je vystavěné ohniště s posezením, záhonky pro pěstitelské práce dětí, esteticky zde působí několik keřů a stromů i se dvěma ptačími budkami.
  • Personál mateřské školy tvoří 9 pracovnic: 6 pedagogických pracovníků a 3 pracovnice provozní (školnice, uklízečka, kuchařka). Celý pedagogický personál mateřské školy je pro svou práci odborně kvalifikovaný. 
  • Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách, společně i individuálně. 
  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání. Starší děti před vstupem do základní školy a děti s odloženou školní docházkou mají ve třídách možnost intenzivnější přípravy ve všech vzdělávacích oblastech, převážně formou rozdělených skupinových aktivit.
  • Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány také třídními a školními projekty, společnými akcemi tříd, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (např. pohybová aktivita Klokánek, výtvarná aktivita Barvínek, jazyková aktivita Povídálek, plavání, eko programy, pěší a poznávací výlety, divadelní představení, Mikulášská nadílka, besídky, karneval, školka v přírodě, akce s rodiči), a dalšími doplňkovými aktivitami školy (angličtinka).
  • Dlouhodobými cíli mateřské školy jsou: - podpora zdraví a pohybu

- příprava budoucího školáka v jazykovém a polytechnickém vzdělávání 

- rozvoj sociálních vztahů a podpora ochrany a bezpečí dětí 

rozvoj enviromentální výchovy, kladného vztahu k přírodě 

NOVINKY

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Ve dnech 9. a 10.5. probíhá zápis dětí do mateřské školy od školního roku 2018/19, s nástupem od 3.9.2018. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí nejpozději do 15.5. do mateřské školy. 21.5. je možné nahlédnou do spisu v kanceláři ředitelky od 13 - do 17 h. Dne 31.5. budou vyvěšeny výsledky zápisu na webu školy a na vývěsce před školkou. Rodiče si mohou přijít pro rozhodnutí ve stejný den v čase od 13 - do 17 h.

NABÍDKA PRÁCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA HLEDÁ KVALIFIKOVANOU UČITELKU MŠ NA CELÝ ÚVAZEK 1,00 A ZÁROVEŇ UČITELKU NA ÚVAZEK 0,4 (tj.16 hodin týdně)
S NÁSTUPEM OD ZÁŘÍ 2018. ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT EMAILEM SE ZASLÁNÍM ŽIVOTOPISU A ZÁROVEŃ NA TELEFONNÍM ČÍSLE 321 796 294 NEBO 313 109 302. viz. inzerát v oddíle aktuality - dole.

PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. O kuchyň a čisté prostředí se starají: Martina, Dana a Jitka

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení

KNIHA NÁVŠTĚV

obrázek
Vážení rodiče, prosíme vstupte do naši knihy návštěv! (odkaz nahoře). Můžete zde sdílet své názory, přispět i nějakou vzpomínkou na časy minulé strávené vámi samotnými nebo vašimi dětmi v naší mateřské škole. Vašimi příspěvky bychom rádi obohatili historii naší školky.

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

BERUŠKY

obrázek
paní učitelka Dana Štubňová a Renata Češnerová

VČELIČKY

obrázek
paní učitelka Jarmila Křápová a Lada Vokalová

MOTÝLCI

obrázek
paní učitelka Miroslava Pokorná a Dagmar Bilinová
HOME MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁSMUKY

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign