JMÉNO
HESLO

AKTUALITY Z MŠ

BŘEZEN


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁSMUKY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci šíření koronaviru COVID-19 přerušujeme po dohodě se zřizovatelem Městem Zásmuky provoz mateřské školy od pondělí 16.3.2020.

Přerušení provozu bude trvat do odvolání.

Povinné předškolní vzdělávání bude dětem omluveno.

Z důvodu omezení kontaktu mezi sebou, vás prosíme, abyste si Žádost o ošetřovné při péči o dítě vyžádali na telefonním čísle 607 940 006 - potvrzenou žádost vám pošleme elektronicky nebo se domluvíme na termínu předání.
V dokumetech ke stažení je tiskopis žádosti o ošetřovné. Po dohodě s vámi ho můžeme zaslat oskenovaný na váš email.
Podrobnosti včetně tiskopisu lze získat také na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena a osetrovne.pdf.

Kontakty pro získání dalších informací v mateřské škole:

web školy: www.skolka-zasmuky.cz
email: ms.zasmuky@centrum.cz

tel. č. 321 796 294, 313 109 302, 607 940 006 (J.Křápová)


Děkujeme za pochopení.


Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka


NOVÉ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MĚSÍC BŘEZEN

V souvislosti s uzavřením mateřské školy od 16.3.2020 bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen poměrně ponížena k počtu dní, kdy byla otevřena. Vrácena bude rodičům částka 250,- Kč na účet, těm, kteří platí v hotovosti, bude tato částka vyúčtována v dalším měsíci.

V Zásmukách 26.3.2020                                                                                        Mgr. Jarmila Křápová, ředitelkaPLAVÁNÍ ZATÍM ZRUŠENO! NÁHRADU BUDEME ŘEŠIT DODATEČNĚ.
Polytechnický program Malé technické univerzity: Malý energetik - dne 2.3. od 9 h ve třídě Včeličky a Motýlci - proběhlo


Divadlo v MŠ: Pohádka s refrénem
- dne 24.3. od 9 h v mateřské škole - ZRUŠENO!


Vynášení Morany do potoka - dne 27.3. dopolední pěší výlet, dětem dejte vhodné oblečení, batůžky, pití v lahvičce a malé občerstvení (ovoce, sušenku... dle uvážení) -ZRUŠENO!


Den otevřených dveří - dne 31.3.2020, divadelní představení všech tříd v odpoledních hodinách - ZRUŠENO!
v 15 h - třída Berušky: Pohádka Pan doktor a zvířátka
v 15:30 h - třída Včeličky: Pohádka o dvanácti měsíčkách
v 16:00 h - třída Motýlci: Jak pejsek s kočičkou vařili dort

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE I OSTATNÍ VEŘEJNOST!
DUBEN


Schůzka rodičů ke školce v přírodě - 14.4. od 16 h ve třídě Včeličky, rodičům, jejichž děti jsou na školku v přírodě přihlášené, budou předány důležité informace - ZRUŠENO


Divadlo v MŠ: Zpívající koťata
- 17.4. od 10:30 h v mateřské škole - ZRUŠENO


Čarodějnický den 
- 30.4. dopoledne
, hravé dopoledne v převlecích čarodějnic, pálení v ohništi na zahradě. Prosíme rodiče, aby připravili dětem čarodějnickou masku, děkujeme.


školní projekt  -  badatelské učení na zahradě, pěstitelské práceKVĚTEN


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZÁSMUKÁCH OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 (s nástupem od září 2020)

Zápis se uskuteční ve dnech 5.5.-12.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19. 


Žádost o přijetí pro školní rok 2020-21:
1. rodiče si mohou stáhnout na webu MŠ v aktualitách a vyplnit
2. nebo mohou využít tzv. elektronického předzápisu (tj. rychlejší varianta) - který bude k dispozici od 14.4. 2020 na webu školy (program rodiče navede, jaké další kroky je třeba podniknout)
3. žádost je možné také získat přímo v mateřské škole dne 5.5. od 7 – do 16:30 h - po zazvonění před budovou

Povinné přílohy žádosti:
1. kopie rodného listu 
2. prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované + kopie očkovacího průkazu (prohlášení k očkování lze stáhnout na webu školy, rovněž také 5.5. v mateřské škole)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné potvrzení lékaře!

Další postup:

- vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba odevzdat do mateřské školy od 5.5. - do 12.5., a to následujícími způsoby:
1. podáním datovou schránkou: ID datové schránky: 27ukvka
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): email: ms.zasmuky@centrum.cz
3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Zásmuky, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky
4. výjimečně osobně po telefonické dohodě: 321 796 294, 607 940 006
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!


Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na žádosti, bude rodičům zasláno registrační číslo žádosti.
Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení (přijetí nebo nepřijetí dítěte).
Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Předpokládané datum vydání rozhodnutí je naplánované na pátek 29.5.2020.
Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu školy a na vývěsce před budovou mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte, bude rozhodnutí zasláno poštou.
PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE POSTUPOVÁNO DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ.V Zásmukách dne 8.4.2020                 Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka
Bubnování v mateřské škole - dne 13.5. od 9 h v mateřské škole, bude probíhat skupinově po třídách


Jarní besídky pro maminky - dne 14.5. v odpoledních hodinách, třída Berušky v 15:15 h, třída Včeličky a Motýlci v 15:45 h


Školka v přírodě - 25.5. - 29.5., místem je chata Zvonice v Kořenově, pobyt je na 5 dní a 4 noci, děti budou mít zajištěnou 5x denně stravu a celodenní pitný režim. Na školku v přírodě odjíždějí starší děti, které rodiče přihlásili. 
Odjezd: v pondělí 25.5. v 8:00 h, sraz ve školce do 7:30 h, nezapomeňte - prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, očkovací průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, 3 nadepsané pohledy a 1 korespondenční lístek. PŘEDEM DO 15.5. (pátek) ODEVZDEJTE PROSÍM POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI!!!
Příjezd: v pátek 29.5. mezi 15-16 h před školku v Zásmukách


NOVINKY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - 24.4.2020

Zápis do 1. třídy proběhne 24.4.2020 v budově Základní školy Zásmuky od 13 do 17 hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách www.zs-zasmuky.cz

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

VÁŽENÍ RODIČE, Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 BUDE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 16.3.2020, A TO ZATÍM DO ODVOLÁNÍ. DALŠÍ INFORMACE V AKTUALITÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

obrázek
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 SE NOVĚ USKUTEČNÍ VE DNECH 5.5.-12.5.2020 BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V AKTUALITÁCH - KVĚTEN.

PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. NOVĚ SE SCHÁZÍME do 8:15 h. Prosíme rodiče o dochvilnost při přivádění dětí do mateřské školy. Od září se o kuchyň a čisté prostředí stará: Dana, Vlasta a Květa.

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

BERUŠKY

obrázek
Ve třídě Berušky vás přivítají paní učitelky Dana a Renča

VČELIČKY

obrázek
Ve třídě Včeličky vás přivítají paní učitelky Jarmila, Lída a Jitka

MOTÝLCI

obrázek
Ve třídě Motýlci vás přivítají paní učitelky Lada a Katka

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign