JMÉNO
HESLO

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁSMUKY

Filozofie MŠ aneb O co v programu školy usilujeme

Mateřská škola se zapojila do projektu Šablony II. pro MŠ Zásmuky. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02

Mateřská škola se zapojila do projektu Šablony II. pro MŠ Zásmuky. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014688 je spolufinancován Evropskou unií.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJIŠŤUJE VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VE SPOLUPRÁCI S RODINOU, SNAŽÍ SE O VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉHO, PODNĚTNÉHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY DĚTI.

NAŠÍM CÍLEM JE SMĚŘOVAT K OSOBNÍ POHODĚ A SPOKOJENOSTI DĚTÍ S OHLEDEM NA JEJICH INDIVIDUALITU.VEDEME DĚTI K SAMOSTATNOSTI, RESPEKTOVÁNÍ ETICKÝCH PRAVIDEL, PODPORUJEME ROZVOJ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRY OSOBNOSTÍ DĚTÍ, KTERÉ BUDOU PŘIPRAVENY NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

MIMO JINÉ SE VE SVÉM PROGRAMU ZAMĚŘUJEME NA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ, ZDRAVÍ A POHYB, NA VYTVÁŘENÍ KLADNÉHO VZTAHU K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

 

Charakteristika MŠ

  • Mateřská škola Zásmuky byla postavena a uvedena do provozu v roce 1983. Budova je jednopatrová, mateřská škola sídlí v přízemí budovy se svými dvěma třídami a jednu třídu má umístěnou v 1. patře, má  samostatný  vchod. V budově sídlí  také  základní umělecká škola a školní družina při základní škole.
  • Nachází se v klidné části města Zásmuky a je obklopena velkou zahradou, od srpna 2015 je nově zateplena, má nová okna a dveře, barevnou fasádu. Budova je obklopena velkou zahradou. Vnitřní prostory mateřské školy jsou velké, slunné, v přízemních prostorách bezbariérové.
  • Provoz mateřské školy je celodenní, tj. pondělí - pátek od 6:30 - do 16:30 h. 
  • Stravování je zajištěno 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Součástí mateřské školy je školní výdejna, jídlo je zde pouze vydáváno. Poskytovatelem stravování je Základní škola Zásmuky. V průběhu celého dne je zajištěn aktivní pitný režim, děti mají možnost pít vodu se sirupem bez umělých sladidel nebo vodu neochucenou.   
  • Mateřská škola je školou trojtřídní, přijímá děti zpravidla od 3 do 6 let věku (nejdříve však děti od 2 let), podle potřeb přijímá děti i se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Hygienická kapacita školy je 84 dětí. Všechny třídy se naplňují maximálně do počtu 28 dětí, svým vybavením odpovídají hygienickým i bezpečnostním požadavkům dle platných předpisů. V současné době je kapacita mateřské školy zcela naplněna.
  • Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou vhodné pro skupinové, individuální a společné aktivity, na estetice prostředí se podílejí učitelky a děti svými výtvarnými pracemi. Každá třída má tři herny s hracími koutky, stolky a židličkami, prostorem pro pohyb a odpočinek dětí, šatnu a sociální zařízení. Ve třídách jsou vytvořeny také chovatelské koutky, kde se staráme o drobné živočichy - křečky a šneky.
  • K budově přísluší prostorná zahrada, kde jsou umístěny dřevěné herní prvky - např. vahadlové houpačky, pružinová houpadla, lezící sestavy, prohazovadlo a lezítko Vodník, balanční žebřík, dřevěné chůdy, skluzavka, fotbalové brány, pískoviště, domeček a prostorný dřevěný altán vybavený dětskými dřevěnými stolky s lavičkami. Na zahradě je vystavěné ohniště s posezením, záhonky pro pěstitelské práce dětí, vrbová chýška, sud s vodou a konvičkami pro zalévání dětí, motýlí keře, esteticky zde působí několik keřů a stromů i se dvěma ptačími budkami.
  • Personál mateřské školy tvoří 10 pracovnic: 7 pedagogických pracovníků spolu se školním asistentem a 3 pracovnice provozní (školnice, uklízečka, kuchařka). Celý pedagogický personál mateřské školy je pro svou práci odborně kvalifikovaný. 
  • Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách, společně i individuálně. 
  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání. Starší děti před vstupem do základní školy a děti s odloženou školní docházkou mají ve třídách možnost intenzivnější přípravy ve všech vzdělávacích oblastech, převážně formou rozdělených skupinových aktivit.
  • Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány také třídními a školními projekty, společnými akcemi tříd, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (např. pohybová aktivita Klokánek, výtvarná aktivita Barvínek, hudebně pohybová aktivita Notička, plavání, eko programy, pěší a poznávací výlety, divadelní představení, Mikulášská nadílka, besídky, karneval, školka v přírodě, akce s rodiči aj.).
  • Dlouhodobými cíli mateřské školy jsou: 

- osobnostně sociální rozvoj dětí

- rozvoj zdraví a pohybu

rozvoj enviromentální výchovy, kladného vztahu k přírodě 

NOVINKY

SBĚR PAPÍRU A POUŽITÝCH OLEJŮ

obrázek
U mateřské školy je přistaven kontejner na sběr papíru od 30.9. do 11.10. a od 30.9. celoročně popelnice na sběr použitých kuchyňských olejů. PROSÍME RODIČE O ZAPOJENÍ DO SBĚROVÉ AKCE, ZA SBĚR ZÍSKÁ MATEŘČSKÁ ŠKOLA PENÍZE NA HRAČKY A POMŮCKY. Předem děkujeme.

PROVOZ MŠ

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. Od září se o kuchyň a čisté prostředí bude starat: Dana, Vlasta a Květa

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLKY

BERUŠKY

obrázek
od září vás přivítají paní učitelky Dana a Renča

VČELIČKY

obrázek
od září vás přivítají paní učitelky Jarmila, Lída a Jitka

MOTÝLCI

obrázek
od září vás přivítají paní učitelky Lada a Katka

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

- bačkory, převlečení do třídy i na vycházku, kartáček na zuby, kelímek bez ouška, pastu, menší děti - pyžamo, náhradní spodní prádlo, starší děti - menší polštářek ve vlastním povlaku, také kraťasy a tričko na cvičení

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign